+385 (0)91 545 7363 anita.roncevic555@gamil.com

MODULI & ISHODI

POČETNI MODUL

Tko sam ja?

Ishodi radionice: očekuje se da će sudionici nakon aktivnog sudjelovanja u upoznavanju sadržaja modula moći:

 • ISTRAŽITI SEBE na novi način
 • PREPOZNATI vlastita dizbalansna stanja
 • PROCIJENITI vlastitu interakciju sa sobom
 • PREDLOŽITI različite načine rada na sebi
 • PRIMIJENITI nove spoznaje u svojem budućem ponašanju
 • REVIDIRATI uočene slabosti

OSNOVNI MODUL

Odnos prema sebi

Ishodi radionice: očekuje se da će sudionici nakon aktivnog sudjelovanja u upoznavanju sadržaja modula moći:

 • OTKRITI osnovne spoznaje o sebi kao preduvjeta uravnoteženog življenja sa životnim izazovima
 • STVORITI naviku higijene duše i duha
 • PREPOZNATI dio obiteljskog duhovnog nasljeđa
 • OPISATI zapreke u kvaliteti življenja
 • PRIMIJENITI stanje duha
 • SAMOREGULIRATI stres
 • MODIFICIRATI dizbalansna u balasna stanja
 • STVARATI vlastite introspekcije, samorefleksije vlastitih stanja

SREDNJI MODUL

Odnos prema drugima

Ishodi radionice: uz primjenu usvojenih ishoda prethodnih modula, očekuje se da će sudionici nakon aktivnog sudjelovanja u upoznavanju sadržaja modula moći:

 • STVARATI pozitivne, partnerske odnose u svojem okruženju (s djecom, mladima, poslovnim suradnicima, roditeljima…)
 • MODIFICIRATI nepoželjnu u poželjnu komunikaciju
 • KORISTITI snagu autoriteta na ispravne načine
 • ISTRAŽITI vlastiti ego u raznim odnosima
 • ČUTI poruke sugovornika

NAPREDNI MODUL

Metodička umjeća

Ishodi radionice: uz primjenu usvojenih ishoda prethodnih modula, očekuje se da će sudionici nakon aktivnog sudjelovanja u upoznavanju sadržaja modula moći:

 • IDENTIFICIRATI i SUZBIJATI autocenzure u vlastitom odgojno-obrazovnom radu
 • KORISTITI autentična nastavna umijeća
 • INTERPRETIRATI razvojno svaku reformu odgoja i obrazovanja, novinu i promjenu u radu, u suglasju s dobrobiti djece i mladih
 • STVARATI I PRIMIJENITI u vlastitom radu razvojne odgojno-obrazovne strategije
 • INTEGRIRATI elemente didaktičko-metodičkog polja u odgojno-obrazovnom strateškom djelovanju
 • VREDNOVATI svoj rad i rad djece i mladih u suglasju s razvojnim potrebama

TABLIČNI PRIKAZ MODULA EDUKACIJE „ČISTO SRCE“

 

 

NAZIV MODULA

PODRUČJE RADA

SADRŽAJ

TRAJANJE

CIJENA

 POČETNI MODUL

POLAZIŠNA OSNOVA

TKO SAM JA?

 • Duhovna dijagnostika
 • moje tjelesno, emocionalno, mentalno i duhovno zdravlje

2 sata

70 €

OSNOVNI MODUL

ODNOS PREMA SEBI

JA – VLASTITI NOVI POTENCIJAL

 • spoznaja vlastitog potencijala
 • duhovna higijena,
 • osobne transformacije

2 sata

70 €

SREDNJI MODUL

ODNOSI PREMA DRUGIMA

MUŠKO-ŽENSKI ODNOSI

2 sata

70 €

ODNOSI PREMA DJECI  I MLADIMA

2 sata

70  €

ODNOSI U KOLEKTIVU

PREMA RODITELJIMA           

NAPREDNI MODUL

METODIČKA UMIJEĆA

METODIČKI ZNAČAJ ODNOSA – epistemološka uvjerenja, autocenzure,

metodičko usmjerenje,

elementi didaktičko-metodičkog polja …

2 sata

70  €

ODGOJNO-OBRAZOVNE STRATEGIJE

Planiranje, pripremanje, organiziranje, izvođenje i Samo/evaluiranje u razvojno usmjerenom odgojno-obrazovnim strategijama

2 sata

70  €

VIKEND MODUL (subota, nedjelja)

JEDNA VIKEND RADIONICA

osiguran smještaj, hrana, dodatna edukacija o bilju (sijanje sadnja, branje bilja, sušenje, prerada bilja: začini, čajevi, prirodna kozmetika) i darovi na atraktivnoj lokaciji „Marijinog vrta“ iznad Lovrana

12 sati

350 €

 

On line

12 sati

250 €